AGENTÚRA DOMÁCEJ
OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Ak sa chcete na nás obrátiť, radi Vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle. Pripravte si požadované informácie: 

Prvý kontakt

+421 948 848 111

Pracovné dni

07.00 hod. - 15.30 hod.

DôležitÉ informácie

meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pacienta, zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu – popis jeho zdravotného stavu telefonický kontakt.

SWOT spol. s r.o.  

Ivana Krasku 14, 
934 01 LEVICE

Erika Čuvarová

0948 848 111