NESTRAŤ PRÁCU - VZDELÁVAJ SA

 ​Si zamestnaný a nechceš stratiť prácu? 
 Chceš zmeniť prácu, ale potrebuješ nové vedomosti? 
 Tvoj aktuálny zamestnávateľ vyžaduje nové vedomosti a zručnosti? 
 Si na materskej alebo rodičovskej dovolenke a chystáš sa do práce? 
 Chceš si otvoriť živnosť alebo chceš začať podnikať? 
 Chceš sa lepšie uplatniť na trhu práce a potrebuješ rozšíriť svoje vedomosti v konkrétnej  oblasti? 

Ak ÁNO, tak čítaj ďalej!

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie. 

Názov kurzu Termín od Termín do
Marketing v službách – Aktuálne trendy a smerovanie 24.4.2023 4.5.2023
Manažment v službách–nové trendy a zručnosti v krízových obdobiach 25.4.2023 11.5.2023
Obchodná angličtina 2.5.2023 30.5.2023
Projektový manažment - Čerpanie grantov, dotácií a orientácia v problematike 11.5.2023 26.5.2023
Projektový manažment – Tvorba a riadenie nových projektov vo firme 11.5.2023 26.5.2023

Chceme Ti čo najviac pomôcť a uľahčiť ti proces podania žiadosti, ktorý pozostáva z nasledovných krokov: 

1. Musíš sa zaregistrovať na Úrade práce ako „Záujemca o zamestnanie“ (dá sa to, aj keď pracuješ). 
2. Vyplň priložený formulár a vyber si v ňom niektorý z našich kurzov. 
3. Celú Žiadosť farebne vytlač, podpíš a zober na Úrad práce najlepšie osobne, alebo poštou, najneskôr 21 dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.
4. Ak ti Úrad práce predloženú žiadosť schváli, uzatvorí s Tebou Dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých ti bude príspevok na vzdelávanie poskytnutý. 
5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ti uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

1. Zaregistruj sa!

na Úrade práce ako „Záujemca o zamestnanie“

Kontaktujte nás /  požiadajte nás o pomoc:

SWOT spol. s r.o.  

Ivana Krasku 14, 934 01 LEVICE

kancelária vzdelávacej spoločnosti


+421 907 344 188
 kancelaria@swot.sk

Ing. Mária Vnuková 

sekcia Vzdelávanie odídencov – vzdelávacie aktivity

0948 870 872
vnukova.swot@gmail.com

Dušan Bernath 

sekcia Vzdelávanie odídencov – vzdelávacie aktivity

0903 572 155
bernath.swot@gmail.com