Základy talianskeho jazyka

KÓD: VV.3.03

Rozsah: 160 hodín

Jazyky sú dnes kľúčom od spoločenských, pracovných a iných brán. Spoločnosti, ktoré chcú byť úspešné v konkurencii či medzinárodnom podnikaní, musia rozvíjať jazykové zručnosti. Vzdelávacia aktivita odpovedá aj na potreby talianskych spoločností na Slovensku, ktoré majú často záujem vyškoliť slovenský personál v talianskom jazyku.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.