Základy španielskeho jazyka

KÓD: VV.3.05

Rozsah: 160 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť absolventom konkurenčnú výhodu na trhu práce a  uľahčovať mobilitu v rámci európskeho pracovného trhu. Zároveň prispievať k medzikultúrnemu porozumeniu, zvyšovať vzájomnú úctu a toleranciu.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.