Základy slovenského jazyka

KÓD: VV.3.07

Rozsah 160 hodín

Cieľom vzdelávacieho programu je naučiť komunikovať v slovenčine, dorozumieť sa štandardne v bežných komunikačných situáciách, ako i v situáciách typických pre určitý typ prostredia.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.