Základy ruského jazyka

KÓD: VV.3.06

Rozsah: 160 hodín

Konverzačný kurz ruštiny sa zameriava na získavanie a upevňovanie všetkých jazykových zručností s dôrazom na komunikačný aspekt jazyka. Naučíte sa reagovať na rôzne situácie, oboznámite sa s používanými frázami, gramatickými javmi, prehĺbite a upevníte si vašu slovnú zásobu.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.