Základy nemeckého jazyka

KÓD: VV.3.02

Rozsah: 160 hodín

Vzdelávacia aktivita vedie k získaniu zručností dorozumieť sa v základných životných (súkromných i pracovných) situáciách, poskytuje vhodný slovný materiál k najčastejším témam rozhovorov a zoznamuje s niektorými reáliami nemecky hovoriacich krajín.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.