Základy anglického jazyka

KÓD: VV.3.01

Akreditovaná vzdelávacia aktivita MŠ SR
Rozsah: 160 hodín

Opodstatnenosť ovládania anglického jazyka pre jedinca, ako v pracovnom tak i v súkromnom živote už nie je predmetom diskusie. Popri čítaní, písaní, počítaní, PC gramotnosti sa ovládanie najrozšírenejšie jazyka sveta stalo nevyhnutnou zamestnaneckou kompetenciou aj pre zamestnávateľov.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.