Slovenský jazyk pre manažérov

KÓD: VV.3.08

Rozsah: 160 hodín

Cieľom vzdelávacieho programu je rozvíjať komunikačné zručnosti zo slovenského jazyka pre prax v danej oblasti ako i bežných komunikačných situáciách. Cez motivačné a praktické témy a cvičenia osvojovať a rozvíjať gramatické moduly príslušnej úrovne na zlepšenie komunikácie, čítania i písomného prejavu.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.