Skladový pracovník

KÓD: VV.2.02

Rozsah: 134 hodín

Rekvalifikácia je cesta, ako zvýšiť svoju cenu na trhu práce. Hlavným cieľom je poskytnúť absolventovi informácie z oblasti profesie skladníka najmä prezentáciou tém: skladové hospodárstvo, skladové zásoby, hmotná zodpovednosť, základy práce s počítačom. Absolvent rekvalifikačného kurzu, bude pripravený efektívne pracovať v sklade, pracovať s osobným počítačom a využívať ho pri každodennej práci.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.