Opravár strojov a zariadení

KÓD: VV.2.07

Rozsah: 240 hodín

Cieľom rekvalifikácie je uľahčiť prístup nezamestnaného k novému zamestnaniu, a to investíciou do jeho vzdelania. Informácie zo strojárskej oblasti, opravár strojov a zariadení  poskytnú klientovi použitie a označovanie základných technických materiálov používaných v strojárstve, technické kreslenie, funkcie ložísk, hriadeľov, čapov a spojok v strojových zariadeniach, poruchy, opravy. Úspešný absolvent rekvalifikačného kurzu, bude pripravený čítať jednoduché výrobné výkresy, pripraviť materiál pred spracovaním, vykonávať základné údržbárske práce a opravy.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným