Ochrana osobných údajov

KÓD: VV.4.02

Rozsah: 8 hodín

Školenie zabezpečí dokonalé zvládnutie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý sa vzťahuje na orgány štátnej správy, orgány územnej správy, iné orgány verejnej moci, ako aj ostatné právnické a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracovania alebo poskytujú osobné údaje na spracovanie.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.