Obsluha osobného počítača

KÓD: VV.1.05

Rozsah: 160 hodín

Vzdelávacia aktivita je zameraná na rozšírenie základných vedomostí účastníkov vzdelávania v oblasti obsluhy PC, hlavne programového a technického vybavenia, praktického zvládnutia ovládania operačného systému, kancelárskeho systému, efektívneho používania textového editoru, tabuľkového procesoru a PowerPointu.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.