Obchodná angličtina

KÓD: VV.3.09

Rozsah: 80 hodín

Kurz je zameraný ná zvládnutie pokročilej gramatiky so zameraním na slovnú zásobu a modelové situácie z obchodníckeho prostredia (telefonát, rokovanie, formálny e-mail a pod.) Učivo je rozdelené na tématické okruhy, pričom s každou témou sa preberá aj gramatický jav:

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.