Murár

KÓD: VV.2.04

Rozsah: 220 hodín

V súčasnosti existuje množstvo príležitostí na rekvalifikáciu. Hlavným cieľom poskytnúť klientovi informácie z oblasti murárskej profesie sú témy: stavebné materiály, technologické postupy pri murovaní, omietaní, obkladaní a dláždení, sadrokartón a práca s ním, klampiarske práce a náradie k nim potrebné, tesárske práce a náradie k nim potrebné. Po úspešnom absolvovaní rekvalifikačného kurzu, bude klient pripravený orientovať sa v technickej a projektovej dokumentácii stavieb, čítať stavebné výkresy, zhotoviť vyhovujúcu izoláciu, pracovať so sadrokartónom, vykonať základné tesárske a klampiarske práce.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.