LEKTOR

KÓD: VV.1.03

Akreditovaná vzdelávacia aktivita Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozsah: 100 hodín

Vzdelávanie dospelých je špecifická oblasť vzdelávania, ktorá sa riadi svojimi pravidlami a zásadami. Absolvovaním kurzu LEKTOR spoznáte tieto pravidlá, naučíte sa analyzovať vzdelávacie potreby a stanoviť ciele, obsah, metódy a tiež formy vzdelávania. Získate praktické skúsenosti s projektovaním vzdelávania alebo sa napríklad oboznámite s modernými technológiami vo vzdelávaní dospelých. Súčasťou kurzu je aj samostatné lektorské vystúpenie. Teoretická a praktická časť kurzu je prepojená a poskytne Vám ako všeobecné poznatky, tak aj cenné rady z praxe. Úspešný absolvent kurzu lektor obdrží certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.