Kurz opatrovania

KÓD: VV.1.01

Akreditovaná vzdelávacia aktivita MPSVaR

Rozsah: 220 hodín

Pre záujemcov, ktorí majú vzťah a osobné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť, pracovníkom sociálnych služieb, je určený kurz opatrovania. Cieľom vzdelávacej aktivity je pripraviť absolventa  na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v zariadeniach sociálnych služieb a v domácnosti odkázanej osoby. Ako zvoliť správne pomôcky, ako ich improvizovať  a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone, ovládať zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta, ale aj svojho. Záverečnou  skúškou, písomnou i ústnou formou, absolvent kurzu získa certifikát s celoštátnou platnosťou na výkon opatrovateľskej činnosti.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.