Kancelársky balík Microsoft Office 2010

KÓD: VV.1.07

Rozsah: 16 hodín

Vzdelávacia aktivita pomôže každému užívateľovi orientovať sa v jednotlivých programoch balíka Microsoft Office 2010. Ovládaním nových funkcií a vylepšení zvýšite svoju produktivitu. V neposlednom rade je výhodou, že aplikácie kancelárskeho balíka Microsoft Office 2010 sa môžu používať aj na cestách. Užívatelia môžu pracovať s dokumentami spustenými v počítačoch alebo prostredníctvom súpravy Office Mobile v mobilnom telefóne.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.