Hygienické minimum

KÓD: VV.4.01

Rozsah: 8 hodín

Vzdelávacia aktivita je určená všetkým žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku pomerne jednoducho, ale kvalitne a zodpovedne.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.