PEKÁR

č. akred. POA: 2008/2017/133/2

240 hod z toho 180 prax                                             

Minimálne ukončené základné vzdelanie

Absolvent vzdelávacieho programu pozná materiály a suroviny používané v pekárenskej výrobe, spôsoby ich použitia a uskladnenia. Pri svojej práci využíva vedomosti o technologických výpočtoch, ako aj platných predpisoch používaných pri výrobe a kontrole pekárenských výrobkov. Je schopný dodržiavať predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce, protipožiarnou ochranou a platné hygienické predpisy. Ovláda členenie pekárskych výrobkov a zásady práce pri príprave kvasov, ciest, pekárenských výrobkov a ich spracovanie. Ovláda stroje a zariadenia, potrebné pre pekárenskú výrobu. Dokáže obsluhovať kysiarne a pece pri výrobe rôznych druhov pekárenských výrobkov.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.