SOMELIER

č. akred.POA: 2008/2015/138/5

150 hod z toho  60 prax                                             

Minimálne stredoškolské vzdelanie  

Absolvent vzdelávacieho programu pozná históriu a súčasnosť vinohradníctva a vinárstva, pozná technológiu pestovania a spracovania hrozna a výroby vína , pozná odrody vína, ovláda choroby a chyby vína, ovláda senzorické hodnotenie vína, pozná vinárske regióny sveta, odborne ovláda profesiu someliera – vie zostaviť nápojový lístok, vínny lístok – vínnu kartu, ovláda marketing vína, servis vína, ovláda prezentáciu vína – riadené a iné degustácie ,vie odporučiť vhodné vína podľa druhu jedál. Absolvent pozná výrobu, rozdelenie, suroviny, pomôcky, druhy pri nápojoch: piva, destilátov, liehovín, miešaných nápojov, káv, čajov, podávanie cigár, ovláda zásady hygieny a BOZP zásady správnej výrobnej praxe (HACCP) pravidlá spoločenského správania

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.