BARMAN

č. akred.POA: 2008/2015/138/2

160 hod z toho prax 70 hod                    

Minimálne stredoškolské vzdelanie

Absolvent vzdelávacieho programu sa uplatní v spoločensko-zábavných zariadeniach ako pivárne, vinárne a kaviarne. Ovláda odbornú terminológiu vo svojej oblasti a pravidlá pri organizovaní slávnostných akcií ako banket, raut či koktail. Má poznatky z prípravy a podávania všetkých druhov studených a teplých nápojov, vie odporučiť vhodný nápoj ku konkrétnemu jedlu. Orientuje sa v nealkoholických a alkoholických nápojoch, spôsoboch ich prípravy a miešania ako aj v gastronomických pravidlách zostavenia nápojových lístkov.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.