BARISTA

č. akred. POA: 2008/2015/138/1

Modul:  Príprava kávy               

32 hod z toho 16 prax                                              

Odborné vzdelanie v odbore čašník, servírka, hostinský, kuchár alebo absolvovali hotelovú akadémiu  

Absolvent modulu má vedomosti o pôvode a histórii kávovníka, o jeho pestovaní a následnom zbere ako aj spôsoboch spracovania, balenia a skladovania. Pozná účinky kofeínu na ľudský organizmus a obsahové látky kávovníka. Pri príprave kávy ovláda prácu a manipuláciu s kávovarmi, mlynčekmi na kávu a v neposlednom rade technologické postupy prípravy jednotlivých druhov káv, ich servírovanie, zmyslové hodnotenie a módne trendy.

Modul:  Základy práce baristu – všeobecná príprava 

100 hod z toho 50 prax                                             

Minimálne stredoškolské vzdelanie 

Absolvent modulu si osvojí zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, osobnej a prevádzkovej hygieny, spoločenské zásady a pravidlá správania sa so spolupracovníkmi a hosťom.Absolvent pozná zásady techniky obsluhy, gastronomické pravidlá pre zostavovanie nápojových lístkov, techniku podávania nápojov. Má vedomosti o pôvode a histórii kávovníka, o jeho pestovaní a následnom zbere ako aj spôsoboch spracovania, balenia a skladovania. Pozná účinky kofeínu na ľudský organizmus a obsahové látky kávovníka. Pri príprave kávy ovláda prácu a manipuláciu s kávovarmi, mlynčekmi na kávu a v neposlednom rade technologické postupy prípravy jednotlivých druhov káv, ich servírovanie, zmyslové hodnotenie a módne trendy

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.