ČAŠNÍK, SERVÍRKA

č. akred. POA: 2008/2015/138/3            

 500 hod z toho 380 prax                                             

Minimálne ukončené základné vzdelanie 

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda ekonomické a právne normy potrebné v prevádzke spoločného stravovania, zásady spoločenského vystupovania ako aj osobnej a prevádzkovej hygieny. Orientuje sa v gastronomických zásadách prípravy nápojových a jedálnych lístkov, ovláda taktiež postup prípravy teplých a studených jedál, múčnikov a teplých a studených nápojov. Ovláda pravidlá a techniku jednoduchej, zložitej obsluhy a obsluhy pri slávnostnom stolovaní.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.