Obchodná ruština

 Rozsah: 80 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je naučiť a rozvinúť komunikačné schopnosti účastníkov vzdelávania v oblasti obchodnej ruštiny. Jazykové zručnosti, ktoré sú potrebné, ba nevyhnutné v rôznych obchodných situáciách s rusky hovoriacimi organizáciami. Atraktívnosť Ruska, ako svetovej veľmoci je slovenským spoločnostiam dobre známa a svojimi jazykovými znalosťami priamo zvyšuje svoje obchodné šance v tomto regióne.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.