Obchodná nemčina

 Rozsah: 80 hodín

Slovenský trh je veľmi úzko spätý s trhom a hospodárstvom Nemecka ako i s krajinami, kde používanie nemeckého jazyka je nevyhnutnosťou pre optimálny a efektívny chod materských i sesterských organizácii. Vzdelávacia aktivita je koncipovaná takou formou, aby uspokojila zvýšené nároky nielen profesionálov, ktorý si potrebujú aktualizovať resp. rozšíriť svoje poznatky, ale i pre nových pracovníkov, pre ktorých ovládanie obchodnej nemčiny je nevyhnutnosťou.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.