Obchodná angličtina

Rozsah: 80 hodín

Kurz je zameraný ná zvládnutie pokročilej gramatiky so zameraním na slovnú zásobu a modelové situácie z obchodníckeho prostredia (telefonát, rokovanie, formálny e-mail a pod.) Učivo je rozdelené na tématické okruhy, pričom s každou témou sa preberá aj gramatický jav:


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.