Slovenský jazyk pre manažérov

Rozsah: 160 hodín

Cieľom vzdelávacieho programu je rozvíjať komunikačné zručnosti zo slovenského jazyka pre prax v danej oblasti ako i bežných komunikačných situáciách. Cez motivačné a praktické témy a cvičenia osvojovať a rozvíjať gramatické moduly príslušnej úrovne na zlepšenie komunikácie, čítania i písomného prejavu.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.