Základy španielskeho jazyka

 Rozsah: 160 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť absolventom konkurenčnú výhodu na trhu práce a  uľahčovať mobilitu v rámci európskeho pracovného trhu. Zároveň prispievať k medzikultúrnemu porozumeniu, zvyšovať vzájomnú úctu a toleranciu.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.