Základy francúzskeho jazyka

 Rozsah: 160 hodín

Na to, aby európska spoločnosť mohla v plnej miere využiť výhody globalizovaného sveta, je nevyhnutné investovať do jazykových zručností. Rozmanité jazykové zručnosti umožňujú komunikáciu, porozumenie a premieňajú sa  na skutočný prínos k prosperite spoločnosti. Prostredníctvom viacjazyčnej komunikácii sa efektívnejšie získava prístup na nové trhy a k novým podnikateľským príležitostiam.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.