Základy talianskeho jazyka

Rozsah: 160 hodín

Jazyky sú dnes kľúčom od spoločenských, pracovných a iných brán. Spoločnosti, ktoré chcú byť úspešné v konkurencii či medzinárodnom podnikaní, musia rozvíjať jazykové zručnosti. Vzdelávacia aktivita odpovedá aj na potreby talianskych spoločností na Slovensku, ktoré majú často záujem vyškoliť slovenský personál v talianskom jazyku.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.