Základy nemeckého jazyka

Rozsah: 160 hodín

Vzdelávacia aktivita vedie k získaniu zručností dorozumieť sa v základných životných (súkromných i pracovných) situáciách, poskytuje vhodný slovný materiál k najčastejším témam rozhovorov a zoznamuje s niektorými reáliami nemecky hovoriacich krajín.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.