Základy anglického jazyka

Akreditovaná vzdelávacia aktivita MŠ SR

Rozsah: 160 hodín

Opodstatnenosť ovládania anglického jazyka pre jedinca, ako v pracovnom tak i v súkromnom živote už nie je predmetom diskusie. Popri čítaní, písaní, počítaní, PC gramotnosti sa ovládanie najrozšírenejšie jazyka sveta stalo nevyhnutnou zamestnaneckou kompetenciou aj pre zamestnávateľov.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.