Obchodný zástupca a predajca

Rozsah: 160 hodín

Cieľom každej spoločnosti je umiestniť svoje produkty alebo služby v požadovanom množstve na trh. Obchodný zástupca je kľúčom organizácie k cieľovému zákazníkovi. Pomôžeme mu osvojiť si komunikačné a predajné zručnosti potrebné na úspešný predaj, tak aby bol schopný plniť očakávania a ciele preň stanovené.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.