Pomocný stavebný robotník

Rozsah: 120 hodín

Vek a dosiahnuté vzdelanie, nie je rozhodujúce. Absolventom, rekvalifikačný kurz poskytne informácie z oblasti murárskej profesie, stavebné materiály, pracovné náradie, nástroje a pomôcky, technologické postupy pri murovaní, omietaní, obkladaní a dláždení. Po úspešnom ukončení kurzu bude klient pripravený, murovať, vykonávať betonárske práce, využívať ochranné pomôcky a pracovné zariadenie, čím sa zvýšia Vaše šance získať prácu v odbore, o ktorý máte záujem.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.