Maliarske a natieračské práce v stavebníctve

Rozsah: 160 hodín

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť klientovi praktické informácie z oblasti maliarskej profesie, najmä prezentáciou tém: zadefinovanie pojmového aparátu (terminológia), pracovné náradie, nástroje a pomôcky, technologické postupy pri maľovaní a natieraní rôznych typov povrchov, ochrana životného prostredia. Väčšina  absolventov rekvalifikačného kurzu má šancu zamestnať sa oveľa rýchlejšie ako tí, čo svoje vzdelanie ďalej nerozširujú a sú neaktívni.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.