Logistika

Rozsah: 80 hodín

Logistika je neodmysliteľnou súčasťou firiem, preto je nesmierne dôležité vedieť správne špecifikovať funkcie a ciele logistiky, ovládať členenie logistických systémov a najmä dokázať aplikovať logistické činnosti v logistickom reťazci. Dokázať rozpoznať možnosti modelovania a optimalizácie zásobovacích činností a priblížiť účastníkom vzdelávacej aktivity prehľad najdôležitejších controllingových ukazovateľov.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.