Práca s Microsoft Office PowerPoint 2010

Rozsah: 24 hodín

Každý dobrý manažér, učiteľ, predajca alebo obchodný zástupca hľadá nové spôsoby ktorými by oslovil cieľovú skupinu a predstavil im svoje myšlienky, ciele a ponúkané produkty. Od schopností zaujať, ponúknuť prezentovaný tovar či službu pútavou, príťažlivou nevtieravou a zrozumiteľnou formou potom závisí úspech predaja, pochopenie myšlienky alebo prijatie cieľa poslucháčmi. Ponúkame Vám prehľad noviniek v programe Microsoft PowerPoint 2010, zvýšenie výkonnosti a efektivity pri rutinnej práci v programe. Tvorba elektro-nických prezentácií, referátov, reklamných prospektov…


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.