Obsluha osobného počítača

Rozsah: 160 hodín

Vzdelávacia aktivita je zameraná na rozšírenie základných vedomostí účastníkov vzdelávania v oblasti obsluhy PC, hlavne programového a technického vybavenia, praktického zvládnutia ovládania operačného systému, kancelárskeho systému, efektívneho používania textového editoru, tabuľkového procesoru a PowerPointu.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.