Profesionálna asistentka – moderná sekretárka

Rozsah: 24 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je zvýšenie úrovne profesionálneho vystupovania sekretárok a asistentiek, umožňujúceho prezentovať samú seba ako aj nositeľku firemného imidžu. Absolventky získajú odborné vedomosti v oblasti efektívnej organizácie a riadenia vlastných pracovných činností, ako aj činnosti sekretariátu, doplnené o prípravu na profesionálne vystupovanie v spoločenskom styku.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.